En unik garanti

Detailing Power sine produkter er så innovative og godt testet at vi tilbyr en unik garanti for behandlinger med keramisk belegg (ceramic coat), gjennomført hos akkreditert detaljist eller godkjente forhandlere av våre produkter. 

Varighet på garanti

Garantien varer i 5 år fra behandlingstidspunktet.

For å opprettholde garantien, må man besøke den Detailing Power akkrediterte detaljisten som påførte det originale belegget hver 12. måned i garantiperioden (5 år). 

Hvordan oppnå garanti?

For å oppnå den unike Detailing Power garantien må man gjøre følgende: 

  • Behandlinger med keramisk belegg (ceramic coat) må være utført av en akkreditert detaljist eller godkjent forhandler. 
  • Man må registrere seg i vårt online skjema for garantiregistrering nedenfor. Garantien må registreres senest 30 dager etter at behandlingen er påført den aktuelle bilen. 
Bruke garantien

For å bruke garantien må man sette seg nøye inn i garantibetingelsene under. Les alle vilkår og betingelser fullstendig før du sender inn online skjema for garantiregistrering, eller før du skal benytte deg av garantien. 

Send mail til garanti@detailingpower.com med følgende informasjon:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Garantinummer
  • En kort beskrivelse av skaden eller feilen 
Fullstendige garantibetingelser 

Les vilkårene og betingelsene fullstendig før du godtar dem og fullfører online skjema for garantiregistrering. Det kan være lurt å skrive ut eller lagre en kopi av vilkårene på datamaskinen din, dersom du trenger dem for referanse.

Detailing Power garantien dekker spesifikke problemer med overflaten på bilen din, for eksempel oksidering av maling og flekker. Det er viktig at man er klar over at overflaten på bilen kan bli kompromittert for tidlig gjennom for eksempel feil vasketeknikk eller bruk av bilpleieprodukter av dårligere kvalitet. Ved å følge vår enkle vaskeguide og bruke Detailing Power serien av etterpleieprodukter vil bilen beholde sin glans. Produktene er designet for å fungere sammen med våre ultraholdbare, keramiske belegg. Vårt team av akkrediterte detaljister tilbyr en rekke etterbehandlingspakker.

Detailing Power behandlinger med keramisk belegg (ceramic coat) dekkes bare av garanti når det påføres av en akkreditert detaljist eller godkjent forhandler, og etter fullføring av vår online garantiregistrering. Vær oppmerksom på at garantien din bare er gyldig i land der Detailing Power har distribusjon (tilgjengelig via forhandlere eller et akkreditert detaljernettverk).

Det er ditt ansvar å registrere bilen din for garanti, hvorpå bilen er underlagt vilkårene og betingelsene her. Garantien må registreres senest 30 dager etter at behandlingen er påført bilen din. Vær oppmerksom på at garantier ikke kan overføres, og kan bare innløses av den opprinnelige kjøperen på bilen som ble registrert. For å opprettholde Detailing Power garantien, må man besøke den Detailing Power akkrediterte detaljisten som påførte det originale belegget hver 12. måned i garantiperioden (5 år). Dette gjelder med mindre man har endret adresse. Dersom dette er tilfellet, vennligst gi beskjed til garanti@detailingpower.com.

Man må gjennomføre en slik årlig inspeksjon for å sikre at den profesjonelle detaljisten kan inspisere bilens finish og gi råd om vedlikehold av bilen. Inspeksjonen skal være gratis og kan ordnes på et passende tidspunkt. Vær oppmerksom på at inspeksjonen ikke dekker noen behandlinger, og at bilen skal være tilstrekkelig ren til at den kan utføres. Med detaljering av keramisk belegg er bilens eksteriør beskyttet med 5 års garanti. Detaljering av kraft vil beskytte den behandlede overflaten under vilkårene og betingelsene som er oppført nedenfor. Skulle den behandlede biloverflaten bli skadet i form av eksempelvis tresaft, innsektsprut, fugleskritt eller solens skadelige UV-stråler, vil Detailing Power reparere eller rengjøre (etter eget valg) det skadede området uten kostnad for eieren.

Garantibetingelser gjelder ikke i de tilfeller der skade på fabrikkmalt overflate på bilen er forårsaket av kollisjon, ulykke, hærverk eller mishandling. I slike tilfeller anbefaler vi at kjøretøyet føres til en registrert Detailing Power akkreditert detaljist for ombehandling av de skadede områdene for eiers eller forsikringsselskapets regning. Eieren må presentere en kopi av garantidokumentet og godkjenningskoden for garantien før bilen kan trekkes tilbake.

Denne garantien dekker ikke steinsprut, overflaterust, ødeleggelse, unormalt kjemisk nedfall eller søl, ubehandlet panelreparasjon eller erstatning, riper, skrubbsår, produserer ufullkommenhet eller malingsfeil som maling som flasser, skreller, fremmedlegemer i maling, appelsinskall eller klar pelseparasjon. Vær oppmerksom på at denne garantien ikke dekker overflater av sateng eller matt maling.

Hvis det oppstår skade på kjøretøyet ditt under garantiperioden, og man i henhold til garantibetingelsene vil gjøre Detailing Power garantien gjeldende, bør følgende prosedyrer følges:

a) Gi straks beskjed til Detaljeringskraft ved garanti@detailingpower.com. Følgende informasjon skal leveres: navn, telefonnummer, garantinummer og en kort beskrivelse av skaden eller feilen

b) Detaljeringskraft kan da ordne en vurderer til å inspisere kjøretøyet i normal arbeidstid på et sted som er valgt ut av Detailing Power.

c) Hvis Detailing Power godtar kravet, vil vi avtale et gjensidig tidspunkt for reparasjon og behandling av skaden eller feilen

d) Unnlatelse av å fremsette krav innen 30 dager etter at problemet har blitt synlig, vil frita detaljeringskraften for ethvert juridisk ansvar.

Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

  • Skader ved kollisjon, hærverk og brannskader av enhver beskrivelse.
  • Behandlet overflate som kommer i kontakt med fargestoffer og maling.
  • Farging eller misfarging eller annen defekt som følge av feil produksjon.
  • De behandlede områdene blir ikke endret i likevel, fjernet eller overbelagt med forskjellige produkter.

 

Online skjema for garantiregistrering